top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר Effective-o (הסוף לריח בע”מ )

כללי
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת effective-o (הסוף לריח בע”מ )  (להלן: “effective-o (הסוף לריח בע”מ )“).
2. באתר זה פרסומים מאת effective-o (הסוף לריח בע”מ ) וכן מערכת לניהול רכישות באמצעות האתר.
3. האתר מתוחזק ומופעל על ידי חברת effective-o (הסוף לריח בע”מ ) בע”מ, כתובת: תד 7405 כפר יונה  12, טלפון- 098985962 פקס – 098987534  support@effective-o.com דואר אלקטרוני למענה טלפוני ימים א-ה שעות 0800-1600.
4. ככל שאינכם מסכימים לתנאי השימוש על פי האמור בתקנון זה כי אז אין לעשות שימוש באתר.
5. האמור בתקנון זה בלשון זכר רבים הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה וליחידים כמו גם לרבים.
6. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
7. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצידכם כי קראתם את הוראות תקנון זה, הבנתם אותן והסכמתם להן. התקנון מהווה חוזה מחייב ביניכם לבין effective-o (הסוף לריח בע”מ ).
8. הרכישה באתר הינה רוכשים מעל גיל 18 ובעלי כרטיסי אשראי ישראלי/בינלאומי המתקבל/מאושר באתר בלבד.
9. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים באתר וכן המבצעים והמלאי תקפים לרכישות באתר בלבד ובעת הרכישה בלבד ואינם חלים בכל אתר אחר של החברה.
10. בכל עת וללא כל הודעה מראש רשאית effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לעשות כל שינוי באתר ובנהליו. בכל עת שהיא רשאית effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה ובלבד שכל שינוי בתנאי השימוש לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש בכל עת. יש לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
11. הרכישה באתר מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
12. תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק למזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
13. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים, שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את הוראות התקנון ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת.
14. השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.
15. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של מדינת ישראל ובבית המשפט במחוז חיפה בלבד.
הליך המכירה
16. לאחר בחירת המוצר אותו מבקשים לרכוש, יש להוסיפו ל”עגלת הקניות”.
17. לאחר סיכום עגלת הקניות יש לאשר את ההזמנה. אישור ההזמנה מהווה אישור על הסכמתכם לתנאי האתר ותנאי הרכישה באתר.
18. במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר במכירה רגילה ו/או מכירת חיסול יהיה עליכם למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר. אולם אינה מחויבת על פי חוק.
19. מכירת חיסול: מכירה בה מוצע למכירה מלאי קיים של מוצרים שהוא אחרון מסוגו.
20. במכירה רגילה ו/או במכירת חיסול ייכרת הסכם הקנייה רק לאחר שeffective-o (הסוף לריח בע”מ ) תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין effective-o (הסוף לריח בע”מ ).
21. מובהר בזאת כי מבצעים המתקיימים באתרים אחרים או חנויות של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) אינם חלים באתר זה. וכן גם אין כפל מבצעים.
תנאי תשלום
22. את מחיר המוצר המצוין בעגלת הקניות בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים שווים בהתאם למספר התשלומים המירבי המופיע בפרטי התשלום אלא אם יצוין אחרת בפרטי המוצר.
משלוח ומועדי אספקת המוצר
23. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום.
24. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 18:00.
25. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
26. אספקת המוצרים תעשה עד 14 ימי עסקים מיום אישור העיסקה כפי שמצוין באתר באמצעות שליח “עד הבית” (על ידי חברת שילוח חיצונית) או דואר ישראל, או בנקודות איסוף לבחירת הלקוח.
27. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.
28. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
29. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
30. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
31. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, ו/או במקרים בהם הלקוח רכש מוצרים במסגרת “מכירה מיוחדת” ו/או הטבות שונות המופיעות באתר, ובעת ליקוט ההזמנה התברר כי קיים חוסר במלאי במוצרים באתר, החברה תשלח ללקוח הודעת דוא”ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והלקוח לא תחויב בגין הפריטים שחסרים.
32. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילמה במידה ואכן שילם לחברה ו/או יבטל את החיוב במידה ובוצע.
ביטול רכישה
33. מחובתכם לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר סופק פגום או שונה מהמפרט שפורסם באתר, תהיו רשאים לבטל הרכישה באמצעות העברת הודעה למוקד השירות ולהחזיר את המוצר לeffective-o (הסוף לריח בע”מ ) בתוך 7 ימים מקבלתו.
34. בכל מקרה אחר תהיו רשאים לבטל את העסקה וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר. אתם תחויבו בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ₪, הנמוך מביניהם. גם במקרה כזה אתם חייבים להשיב את המוצר לeffective-o (הסוף לריח בע”מ ). עלות הוצאות המשלוח להשבת המוצר יחולו עליכם.
35. על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:
35.1. מוצרים שעשיתם בהם שימוש.
35.2. מוצרים במבצע.
36. ביטול הרכישה יעשה בכתב, בדאר רשום או באמצעות הודעת דאר אלקטרוני או בפקס או בדרך הרשומה באתר.
37. בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה effective-o (הסוף לריח בע”מ ) רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עמכם, בכפוף להודעה על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, בצירוף נימוקי הביטול בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה:
37.1. במקרה שבו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בפרטי המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה.
37.2. במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין לאחר מועד אישור ההזמנה ולפני מועד אספקת המוצר.
37.3. במקרה שבו תימנע פעילותו התקינה של האתר בשל תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות, כח עליון או אירוע שאינו מאפשר פעילות תקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
37.4. במקרה בו לא עמדתם בהתחייבות מהתחייבויותיכם לרבות, אך לא רק, התחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסרתם פרטים לא נכונים/לא שלמים/לא מדוייקים.
37.5. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.
37.6. אפשרויות הביטול לאדם עם מוגבלויות, לאנשים מעל גיל 65, ולעולים חדשים תהיינה על פי החוק.
המוצרים
38. המוצרים ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
39. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) שומרת לעצמה את הזכות, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל ממלאי effective-o (הסוף לריח בע”מ ). במקרה כזה תישלח אליכם הודעה על ביטול העסקה, או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של effective-o (הסוף לריח בע”מ ), יוצע לכם מוצר חלופי.
40. התצלום המופיע בפרטי המוצר מיועד להמחשה בלבד. מפרט המוצר הוא הקובע ולא התצלום.
41. במקרה של טעות בו פרטי המוצר אינם תואמים את המוצר שהוצג תהיו רשאים לבחור בין השבת הכספים ששילמתם לבין קבלת מוצר מתאים למוצר שהוצג כפי שניתן לספקו בפועל לרבות תשלום הפרש או החזר כספים לפי הפרשי המחירים בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק וזו תהא התרופה היחידה.
אחריות ושירות בגין המוצר
42. למוצרים הנמכרים אחריות כרשום בפרטי המוצר.
43. האחריות תקפה בתנאי שתציגו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכם להוכיח כי הנכם הרוכשים המקוריים של המוצר.
44. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
45. אחריות effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
46. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. עליכם חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של effective-o (הסוף לריח בע”מ ).
זכויות באתר
47. זכויות הקניין הרוחני באתר, כולל, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, הינם בבעלותה ו/או בשליטתה הבלעדית של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
48. האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד.
49. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) או בבעלותו של מי ממעצבי האתר או אחר מטעמם. שימוש בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים, לרבות כקישור (HyperLink) אסור בהחלט.
50. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של effective-o (הסוף לריח בע”מ ).
51. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסות ו/או אחריות ו/או התחייבות כלשהי מצד effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לגבי המידע המפורסם, המפרסם וכן איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.
אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
52. במהלך ההזמנה הנכם נדרשים למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא”ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונכם ובהסכמתכם. מילוי הפרטים יהווה הסכמתכם למסירתם.
53. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר אספקת המוצרים ו/או השירותים לידיכם. כמוכן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי שלכם על מנת להשלים את העסקה.
54. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחתם לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחתם לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
55. אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם המזמין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
56. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה effective-o (הסוף לריח בע”מ ) אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
57. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לא תמסור את פרטיכם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
57.1. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
57.2. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידיכם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין effective-o (הסוף לריח בע”מ );
57.3. אם תארגן effective-o (הסוף לריח בע”מ ) את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – effective-o (הסוף לריח בע”מ ) תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ״ל את פרטיכם ובלבד שהגוף
האחר יקבל על עצמו את הוראות הפרטיות על פי תקנון זה;
57.4. אם תועלה טענה או יתעורר אצל effective-o (הסוף לריח בע”מ ) החשד כי ביצעתם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בeffective-o (הסוף לריח בע”מ ) ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
57.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל effective-o (הסוף לריח בע”מ ) חשד כי ביצעתם שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
57.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל effective-o (הסוף לריח בע”מ ) החשד כי הפרתם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;
57.7. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות effective-o (הסוף לריח בע”מ ), כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) ולצורך השלמת הפעילות בה אתם מעורבים.
58. באתר ניתן למצוא קישורים ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם effective-o (הסוף לריח בע”מ ). אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי effective-o (הסוף לריח בע”מ ), הרי שהקישורים הללו אל האתרים האחרים, גם ככל שקיים סימן מסחרי או אחר משותף של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) ושל הצד השלישי, אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במשתמע, על ידי effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילים הקישורים האמורים. קישור לאתר שאינו של effective-o (הסוף לריח בע”מ ), אינו מעיד על כך כי effective-o (הסוף לריח בע”מ ), אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת לגבי התכנים באתר הצד השלישי, וeffective-o (הסוף לריח בע”מ ) לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.
59. לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר Effective-o (הסוף לריח בע”מ ) וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, ניתן לפנות לאחראי על הגנת הפרטיות באתר במייל info@effective-o (הסוף לריח בע”מ ).com .
הצטרפות לרשימת דיוור
60. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע . אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בטלפון, בהודעת טקסט, בפקס., בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגיות”(Cookies) שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) – והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. effective-o (הסוף לריח בע”מ ) לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
61. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות .ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
62. נרשמים המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) ובמקרה זה effective-o (הסוף לריח בע”מ ) תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, effective-o (הסוף לריח בע”מ ) תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.
63. בשימוש באתר/בלחיצה על כפתור “אישור/שלח/קבל” יש משום הסכמה לeffective-o (הסוף לריח בע”מ ) או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לכם מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של effective-o (הסוף לריח בע”מ ). בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של effective-o (הסוף לריח בע”מ ) תוכלו לעשות זאת מהאתר עצמו באמצעות הלחצן “הסרה מרשימת הדיוור”.
נגישות
64. אנו פועלים לקידום הנגישות, לפי דרישות החוק ואף מעבר לכך.
65. מטרתנו לאפשר לכל לקוח, עם או בלי מוגבלות, ליהנות משירות שוויוני, מכובד ונגיש.
נגישות האתר:
66. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
67. התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
68. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן מסוג פיירפוקס, אינטרנט אקספלורר, כרום, סאפרי, ו- Edge.
69. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
70. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
71. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.
72. עזרי נגישות
72.1. באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
72.2. מה בתפריט?
72.3. הגדל טקסט
72.4. הקטן טקסט
72.5. גווני אפור
72.6. ניגודיות גבוהה
72.7. ניגודיות הפוכה
72.8. רקע בהיר
72.9. הדגשת קישורים
72.10. פונט קריאה
73. חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.
74. אנו נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור חווית גלישה נגישה.


מייל: support@effective-o .com  

(הסוף לריח בע”מ )

bottom of page